dijous, 28 de febrer de 2013

Proves 4t d'ESO: "Un mètode per augmentar la qualitat del sistema educatiu."


  Els passats catorze i quinze de febrer van ser les proves d'avaluació externa de quart d'ESO en la que es van avaluar les assignatures de matemàtiques, català, castellà i anglès. Per estar-ne més informats hem fet una entrevista al responsable de les proves aquí al centre, en Josep Caballeria Suriñach, que és el coordinador pedagògic del centre.
En què consisteixen les proves?
Les proves són per avaluar l’assoliment de les competències bàsiques en llengües (català, castellà i anglès) i matemàtiques. En el cas de les llengües catalana i castellana, es vol avaluar la comprensió lectora i l’expressió escrita, per això les proves consisteixen en dos exercicis de comprensió lectora amb respostes tancades i una redacció. En Anglès, a més, es vol avaluar la comprensió oral, i s’hi afegeixen dos exercicis de comprensió oral també amb respostes tancades. A les matemàtiques es volen avaluar competències relacionades amb la numeració i el càlcul, la geometria (espai, forma i mesura), el canvi i les relacions, i finalment amb l’estadística. Les proves es passen a tot Catalunya el mateix dia i a la mateixa hora, i ho fa professorat designat pel Departament d’Ensenyament que imparteix classes a altres centres.
Quants alumnes del centre hi participen? I professors?
Hi participen tots els alumnes de 4t d’ESO. Els professors que participen al nostre centre, com ja he dit, provenen d’altres centres propers. L’INS Premià de Mar per la seva banda ha hagut de designar quatre professors, un de cada matèria examinada, que han estat destinats a un altre centre per aplicar la prova i corregir-la en alguns casos.
Quan sabran els resultats de les proves?
Els resultats arribaran al centre a partir de mitjans de març, i l’Institut els farà arribar a les famílies de seguida, si pot ser abans de Setmana Santa.
Les famílies com sabran el resultat? 
Els centres han d’imprimir l’informe que ens farà arribar el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, i lliurar-lo a les famílies.
Quina es la finalitat de les proves?
La finalitat és doble. Per una banda cada centre té una mesura feta externament de l’assoliment de les competències per part del seu alumnat, que li permet reflexionar sobre els processos d’ensenyament aprenentatge que està aplicant, detectar punts forts i febles, i prendre decisions per consolidar els primers i corregir els segons. D’altra banda, el Departament d’Ensenyament també té una referència global de tota Catalunya, i pot adoptar mesures i decisions de millora per augmentar la qualitat del sistema educatiu. 

Aquesta és la informació que vam obtenir mitjançant la entrevista amb el Pep. 

Joan Barrabino  i Nil López.   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Aquest bloc només publicarà aquells comentaris que segueixin les normes de cortesia socialment establertes.