dimecres, 2 d’octubre de 2013

Ajudes als alumnes que no es poden pagar el estudis                                            
 Achraf Maanani, Eugeni Pradas
             
El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha convocat ajudes individualitzades per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2013-2014. Els alumnes que necessiten suports determinats i atencions educatives específiques derivades d'una discapacitat o un transtorn greu de la conducta, durant tota l'escolarització o només durant un període, tenen ajuts directes. S'ofereixen subsidis per a necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat o un trastorn greu de la conducta per a famílies nombroses, i ajudes  per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals
La convocatòria va dirigida a alumnes d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o superior, ensenyaments artístics professionals, PQPI i programes de formació per a la transició a la vida adulta, que presenten una necessitat específica de suport educatiu derivada de discapaciat o trastorn greu de la conducta o a causa de les seves elevades capacitats intel·lectuals.  

                                                                                                          

1 comentari:

Aquest bloc només publicarà aquells comentaris que segueixin les normes de cortesia socialment establertes.